Privacy Statement

Privacy Statement

Op deze pagina kun je lezen hoe Pleegzorg Nederland omgaat met persoonsgegevens die via de website binnenkomen. Rechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan, kunnen worden ontleend aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), die op 1 september 2001 in werking is getreden.

Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) is toezichthouder op deze wet.

Op grond van deze wet worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard. Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is.

De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Meting voor statistieken
Bezoekinformatie van deze website wordt gemeten en geanalyseerd met Google Analytics. Het IP-adres van uw internetaansluiting wordt gebruikt om onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer te verzamelen.

Tevens wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein beestand dat door uw browser op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website(s) kan worden herkend. De cookies bevatten slechts een uniek nummer, geen persoonsgegevens. De cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. De cookies worden geplaatst om te voorkomen dat u een advertentie te vaak te zien krijgt. Bij bezwaar tegen het gebruik van cookies, kunt u in uw browser 'cookies off’ instellen of de 'cookies off’-button aanklikken. Accepteert u de cookies, dan blijven ze gedurende 5 jaar in uw computer.

IP-adressen en cookies worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. De diensten van Google Analytics worden uitsluitend gebruikt om de effectiviteit van onze website te verbeteren. 

 

 

 

 

Meer weten over pleegouderschap?

Bestel gratis en vrijblijvend een informatiepakket.